Otázka:

Ako je správne: michelinská alebo michelinovská hviezda či hviezdička?

Heslá:

michelinská hviezdička, michelinovská hviezda, Michelinova hviezdička

Odpoveď:

 

Ocenenie pomenované po André Michelinovi, ktoré sa udeľuje špičkovým reštauráciám, sa označuje viacerými výrazmi: michelinská hviezda aj michelinovská hviezda, michelinská hviezdička aj michelinovská hviezdička, Michelinova hviezda aj Michelinova hviezdička. Prikláňame sa k pomenovaniu michelinská hviezdička alebo Michelinova hviezdička (slovo hviezdička je aj v klasifikácii hotelov – porov. trojhviezdičkový hotel, štvorhviezdičkový hotel, päťhviezdičkový hotel). Reštaurácia, ktorá je nositeľkou tohto ocenenia, sa nazýva michelinská reštaurácia.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu michelinská hviezdička