Otázka:

V škole sme sa učili, že „previesť“ možno akurát tak babku cez ulicu. V Krátkom slovníku slovenského jazyka som však našla súvisiace nedokonavé sloveso „prevádzať“ s významom „organizačne zabezpečovať a koordinovať nejakú činnosť“. Môžem teda v učebnici uviesť, že babica prevádza pôrod, alebo je lepšie spojenie babica odvádza pôrod?

Heslá:

prevádzať, babica, pôrodná baba, pôrodná asistentka

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa síce uvádza pri slove prevádzať aj význam odborne „organizačne zabezpečovať a koordinovať nejakú činnosť“, tento výklad však nezodpovedá súčasnej kodifikácii a mal by sa vzťahovať na slovo prevádzkovať. Neodporúčame používať spojenie babica prevádza pôrod. Zaužívané spojenie odviesť pôrod možno považovať za hovorové, štylisticky príznakové a rovnako sa v súčasnosti hodnotia aj výrazy babica či pôrodná baba. Výrazy ako babica odviedla pôrod majú miesto v hovorovom prejave a v beletrii. V oficiálnych jazykových prejavoch, aké sa vyžadujú napríklad v učebniciach, je vhodné používať štylisticky bezpríznakové pomenovanie pôrodná asistentka a sloveso pomáhať (pôrodná asistentka pomáha pri pôrodoch), resp. usmerňovať, viesť, riadiť (pôrodná asistentka usmerňuje, vedie, riadi pôrod).


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevádzať