Otázka:

Zodpovedajú slovenskému pravopisu spojenia ako podmienkou je kúpa 4-och produktov; 15-ich divákov; s 20-imi kupujúcimi, 60-tych rokoch a na 3-ťom mieste?

Heslá:

písanie čísloviek číslicami

Odpoveď:

Hybridné formy tvarov základných čísloviek graficky vyjadrené v podobe 4-och, 15-ich, s 20-imi sa v slovenčine v používali v určitom období v prvej polovici minulého storočia, takže ste ich mohli nájsť v niektorých starých publikáciách. Takéto písanie čísloviek však nezodpovedá platnej kodifikácii. Správny zápis spojení, na ktoré ste sa spytovali, je: podmienkou je kúpa 4 produktov; 15 divákov; s 20 kupujúcimi. Takisto radové číslovky sa zapisujú číslom bez spojovníka a pádovej prípony, len bodka za číslom naznačuje, že ide o radovú číslovku: v 60. rokoch, na 3. mieste. So spojovníkom sa zapisujú iba také zložené podstatné a prídavné mená, ktorých prvou časťou je číslovka vyjadrená číslicou a druhou slovo: 10-násobok, 70-ročný, 5-zväzkový.


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu písanie čísloviek číslicami