Otázka:

V tlači sa niekedy stretám s výrazom umrznúť, umrznutie, napr. Sú obvinení z toho, že ženu nechali umrznúť na smrť. Pri prekročení tejto teploty hrozí umrznutie. Sú tieto výrazy v poriadku?

Heslá:

umrznúť, umrznutie

Odpoveď:

 

Sloveso umrznúť slovenské výkladové slovníky nezachytávajú. Ide o mechanické prevzatie českého slovesa umrznout, ktoré má viacero slovenských ekvivalentov, a to zamrznúť (odvodené slovesné podstatné meno zamrznutie), zmrznúť či odmrznúť: Sú obvinení z toho, že ženu nechali zamrznúť. – Pri prekročení tejto teploty hrozí zamrznutie/zmrznutie. – Z túry sa vracali celkom zmrznutí. – Ráno bol taký mráz, dobreže mi uši neodmrzli.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu umrznúť