Otázka:

Aký význam má slovo bukolický?

Heslá:

bukolický, bukolická, bukolické

Odpoveď:

Prídavné meno bukolický má významy: 1. „čerpajúci námet z pastierskeho života alebo zo života na vidieku, v prírode“, napr. bukolická poézia, bukolické piesne; 2. ako knižný výraz „majúci charakter pokojného, harmonického života obyvateľov vidieka, najmä pastierov“, napr. bukolický výjav, bukolická idylka. Slovo bukolický sa k nám dostalo z gréčtiny cez latinčinu. Súvisí so žánrom antickej idylickej poézie ospevujúcej bezstarostný dedinský a pastiersky život, ktorý podľa predstáv básnikov plynul bez práce v tancoch a piesňach.


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bukolický