Otázka:

V správach som zachytil informáciu, že pri požiari uhoreli dvaja ľudia. Je slovo uhoreli správne?

Heslá:

uhorieť

Odpoveď:

 

Slovo uhoreli možno hodnotiť ako poslovenčený tvar českého slovesa uhořeli. Význam „podľahnúť ohňu, byť zničený ohňom, zomrieť následkom spálenia“ v slovenčine vyjadrujeme slovesom zhorieť, napr. ľudia zhoreli, stodola zhorela.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uhorieť