Otázka:

Ako skloňujeme meno Lucie Bílá?

Heslá:

Lucie Bílá, skloňovanie

Odpoveď:

 

Meno českej speváčky ponechávame v nominatíve v pôvodnej podobe – Lucie Bílá. V nepriamych pádoch ho skloňujeme podľa slovenskej gramatiky, čiže dávame prípony podľa slovenských vzorov: meno Lucie skloňujeme podľa vzoru ulica, priezvisko Bílá, ktoré má formu prídavného mena, podľa vzoru pekná: od Lucie Bílej, Lucii Bílej, Luciu Bílu, o Lucii Bílej, s Luciou Bílou. Upozorňujeme na tvar akuzatívu, ktorý na základe pravidla o rytmickom krátenímá krátku príponu -u krátku.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lucie Bílá