Otázka:

Píše sa prídavné meno opto-akustický so spojovníkom alebo bez spojovníka?

Heslá:

optoakustický

Odpoveď:

 

Prídavné meno optoakustický sa zaraďuje medzi zložené slová s prvou časťou opto-, ktorá súvisí s videním, zrakom, svetlom. Zloženiny s časťou opto- sa píšu bez spojovníka, napr. optoelektronický, optometrický, optoizolátor, optogram, čiže aj optoakustický (vnem, efekt).

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu optoakustický