Otázka:

Ako sa správne píše: Historická/historická budova SND, Nová/nová budova SND, Činohra/činohra SND a Opera/opera a balet SND?

Heslá:

Činohra SND, Opera a balet SND, historická budova SND, nová budova SND

Odpoveď:

 

Názov kultúrnej inštitúcie je Slovenské národné divadlo, skrátene SND. Označenie historická budova, nová budova je len spresnené pomenovanie objektov, v ktorých táto inštitúcia v súčasnosti sídli, nemožno ho považovať za súčasť vlastného mena, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom. Vlastnými menami ostávajú úplné pomenovania jednotlivých súborov SND, čiže Činohra SND a Opera a balet SND. Názvy sál odporúčame písať s malým začiatočným písmenom: sála činohry, sála opery a baletu, štúdio.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Činohra SND