Otázka:

Ako sa správne volá škola, v ktorej sa učia v jednej triede žiaci viacerých ročníkov: malotriedka alebo málotriedka?

Heslá:

málotriedka, málotriedna škola

Odpoveď:

 

Škola, ktorá má málo tried, a preto sa v nej žiaci prvého stupňa učia v spojených triedach, sa volá málotriedna škola alebo málotriedka. Základom oboch výrazov je spojenie málo tried, čiže spojenie neurčitej číslovky málo a koreňa tried- slova trieda pridaním príslušnej prípony (porov. slová málokrvný, málokrvnosť).

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu málotriedka