Otázka:

Bola som upozornená, že výrazy chudokrvnosť, chudokrvný nezodpovedajú spisovnej slovenčine. Akými výrazmi ich mám nahradiť?

Heslá:

chudokrvný, chudokrvnosť, málokrvný, málokrvnosť

Odpoveď:

 

Nedostatok červených krviniek alebo krvného farbiva sa v medicíne nazýva cudzím termínom anémia a človek trpiaci anémiou je anemický alebo anemik. V bežnej reči sa takýto človek často označuje výrazom chudokrvný a spomenuté ochorenie chudokrvnosť. Obe slová vznikli pod vplyvom českých slov chudokrevný a chudokrevnost. V češtine prídavné meno chudý, ktoré sa stalo základom prvej časti oboch zložených slov, znamená „chudobný“ a chudokrevný je taký, ktorý je chudobný na určité krvné zložky, ktorý má nedostatok červených krviniek. V slovenčine má prídavné meno chudý význam „štíhly, tenký“. Nedostatok či malý počet červených krviniek alebo krvného farbiva v slovenčine nazývame málokrvnosť a človek trpiaci anémiou sa označuje slovom málokrvný.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chudokrvný