Otázka:

V istom článku som si prečítal, že prevážnym zdrojom príjmov neziskových organizácií sú dary. Je v poriadku slovo prevážnym?

Heslá:

prevážny, prevážne

Odpoveď:

 

Prídavné meno prevážny je zložené z predpony pre-, ktorá vyjadruje veľkú, zvýšenú mieru nejakej vlastnosti alebo príznaku (napr. predobrý, presladký, premúdry), a z prídavného mena vážny. Jeho význam je „veľmi vážny, nadmieru vážny“. Mohli by sme ho použiť napr. v slovnom spojení prevážna situácia (t. j. veľmi vážna), prevážna chvíľa a pod.

 

Význam „ktorý prevažuje, prevažujúci“ vyjadruje prídavné meno prevažný. Hovoríme o prevažnom zdroji, prevažnej miere, prevažnej časti, prevažnom podiele, prevažnom vplyve či prevažnej väčšine. Podobne by sa nemala zamieňať príslovka prevažne s príslovkou prevážne, napr. pracovať prevažne (nie prevážne) na zmeny, prevažne (nie prevážne) odlesnená oblasť, problém prevažne (nie prevážne) starších ľudí.

 


Otázka z 24. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevážny