Otázka:

Je výraz kruhový objazd spisovný aj napriek tomu, že nie je v KSSJ?

Heslá:

objazd, kruhový objazd

Odpoveď:

Je veľa spisovných slov, ktoré sa do základných kodifikačných príručiek zatiaľ nezaradili, a ich neuvádzanie nemusí ešte značiť, že sú nespisovné. Slovo objazd je spisovné, čomu nasvedčuje aj jeho použitie v exemplifikačnom spojení kruhový objazd uvedenom pri prídavnom mene kruhový v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Ďakujeme za upozornenie, slovo objazd je natoľko frekventované, že by sa do ďalších vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu malo doplniť.


Otázka z 02. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu objazd