Otázka:

Na internete sa stretávam s názvom Karlovej univerzity v podobe Karolova univerzita s o. Ako je správne: Karlova univerzita v Prahe/Praze alebo Karolova univerzita v Prahe/Praze?

Heslá:

karlova univerzita v prahe, v praze, skloňovanie

Odpoveď:

            Meno českého kráľa, ktoré má v češtine podobu Karel IV. (čtvrtý), sa v slovenčine používa ustálene v podobe Karol IV. (štvrtý), lebo mená známych panovníkov (najmä z minulosti) majú v slovenčine vžitú slovenskú podobu. Názov pražskej univerzity pomenovanej podľa jej zakladateľa Karola IV. sa však používa ako citátový výraz v českej podobe, t. j. Univerzita Karlova, resp. Karlova univerzita. Ako potvrdil tlačový hovorca Karlovej univerzity pán Hájek, samotný názov univerzity je dvojslovný, spojenie v Praze nie je súčasťou názvu. V slovenčine sa teda používa tvar lokálu podstatného mena Praha zodpovedajúci slovenskému skloňovaniu Karlova univerzita v Prahe.


Otázka z 13. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu karlova univerzita v prahe