Otázka:

Dostal som rozhodnutie z okresného úradu, ktoré sa skladá len z troch viet, ktoré však majú 69, 80 a 97 riadkov. Myslím, že takéto rozhodnutie je nezrozumiteľné, a teda aj nezákonné. Porušuje takáto skladba textu nejaké jazykové pravidlá?

Heslá:

zrozumiteľnosť textu, dĺžka viet, právny jazyk

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami, že text pozostávajúci z kratších viet je väčšinou zrozumiteľnejší, prehľadnejší a aj samotný autor sa formulovaním kratších viet ľahšie vyhne nedostatkom, ako sú nesprávne väzby slovných spojení a pravopisné chyby. Vety na 69 či 87 riadkov sú nepochybne neštandardné, ale neexistuje nijaké jazykové pravidlo ani norma, ktoré by stanovovali maximálnu dĺžku súvetí. Takisto zrozumiteľnosť či nezrozumiteľnosť obsahu rozhodnutia je vec dosť subjektívna a ťažko by sa dokazovala. Treba tiež pripomenúť, že právny jazyk má svoje špecifiká, mnohé formulácie v dokumentoch, ako je rozhodnutie, sú ustálené a majú predpísané náležitosti, ktoré musia obsahovať, čo má vplyv aj na dĺžku viet. Ak nerozumiete obsahu rozhodnutia, môžete požiadať o vysvetlenie príslušných pracovníkov okresného úradu. 

 

            


Otázka z 13. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zrozumiteľnosť textu