Otázka:

Je správne spojenie idem korčuľovať alebo musí byť idem sa korčuľovať?

Heslá:

korčuľovať, korčuľovať sa, bicyklovať, bicyklovať sa, lyžovať, lyžovať sa

Odpoveď:

Význam „jazdiť na korčuliach sem a tam“ možno v súčasnej slovenčine vyjadriť zvratným slovesom korčuľovať sa aj jeho nezvratným variantom korčuľovať. Správne sú spojenia idem sa korčuľovať aj idem korčuľovať. Podobne je to pri slovách lyžovať (sa) či bicyklovať (sa), kde možno význam „jazdiť na lyžiach/bicykli sem a tam“ vyjadriť takisto oboma tvarmi.

Vo význame „premiestňovať sa niekam“ sa však používa iba nezvratné sloveso, napr. korčuľoval som k brehu ako o život, rýchlo som bicykloval do dediny. Takisto vo význame „pretekať v športovej disciplíne“ sa používa iba nezvratné sloveso, napr. minulý rok začal korčuľovať za náš oddiel, už dva roky lyžuje profesionálne, bicykluje s bratom v jednom tíme.

 

 

 


Otázka z 13. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korčuľovať