Otázka:

V stomatológii sa používa výraz stesnanie, ktorý som však nenašla v slovníkoch slovenského jazyka. Znamená to, že je nespisovný?

Heslá:

stesnanie

Odpoveď:

V Slovensko-anglickom slovníku medicíny (1997) od Tatiany Langovej aj v Slovensko-nemeckom slovníku medicíny (1997) od autorov Daniel Čierny – Mária Čierna – Ladislav Čierny sa uvádza slovo stesnanie ako odborný termín zo stomatológie, napr. stesnanie dolných rezákov. V slovenských lexikografických príručkách sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk sa síce slovo stesnanie neuvádza, ale nájdete ho v prekladovom Česko-slovenskom slovníku (1979). Pri českom odbornom výraze stesnání sa uvádza slovenský ekvivalent stesnanie


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stesnanie