Otázka:

V angličtine existuje veľa obrazných pomenovaní skupín zvierat. Ako je to u nás?

Heslá:

skupina zvierat, kŕdeľ, stádo, svorka, črieda, húf, záprah

Odpoveď:

Aj v slovenčine máme v závislosti od živočíšneho druhu rozličné skupinové pomenovania zvierat, vtákov, rýb a hmyzu. Napríklad pri vlkoch a psoch hovoríme o svorke, pri väčšej skupine zvierat, väčšinou kopytníkov, o čriede (črieda oviec) alebo o stáde (stádo kráv, stádo antilop). Slovom stádo sa pomenúva napríklad aj skupina slonov. Pri zapriahaných zvieratách sa používa výraz záprah, napr. záprah volov, psov. Typický ruský záprah sa nazýva trojka (koní).

V súvislosti s vtákmi používame na vyjadrenie väčšieho množstva či skupiny slovo kŕdeľ (kŕdeľ divých husí, kŕdeľ sliepok) a zoskupenie lietavého hmyzu označujeme zvyčajne ako roj (roj včiel, roj komárov). Väčšiu skupinu rýb či iných morských živočíchov, alebo nelietavého hmyzu nazývame zvyčajne húf (húf sardiniek, húf morských koníkov, húf mravcov). Niekedy sa však najmä v súvislosti s menšou skupinou rýb stretávame aj s pomenovaním kŕdeľ, kŕdlik. Menšie množstvo rýb sa dá vyjadriť aj zdrobneninou slova húf – húfik, ale podobne ako pri spojeniach kŕdeľ detí, kŕdeľ oviec možno podstatné meno kŕdeľ pri miernom posunutí významu spájať aj s rybami.

Pri laboratórne pestovaných mikroorganizmoch sa používa skupinové pomenovanie kultúra (baktérií), súbor mikroorganizmov v kultúre pochádzajúci z jednej bunky sa nazýva kolónia, napr. kolónia siníc.

Ako skupinové pomenovania sa môžu uplatniť aj všeobecnejšie označenia ako kopa, hŕba, hromada, a tiež aj označenia typu párik, rodinka, vrh, generácia, klan.

Čo sa týka obrazných skupinových pomenovaní (založených na prenášaní významu), ktoré ste spomínali v súvislosti s anglickým jazykom, určite by sa našlo zopár podobných viac-menej ustálených spojení aj v slovenčine, napr. rákoš vrabcov, snem/zhromaždenie/zjazd vtákov, procesia mravcov, zástup husí, armáda kobyliek/komárov, mračno komárov/múch/vrán, záplava hmyzu/žiab, letka sršňov, banda/tlupa opíc, horda paviánov, kolónia svišťov/mravcov/netopierov/havranov, flotila labutí, formácia divých husí, zbor žiab. Motivácie takýchto pomenovaní sú zrejmé. Vyplývajú zo spôsobu života alebo pohybu živočíchov.

 

            


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skupina zvierat