Otázka:

Ako mám rozumieť vyjadreniu, že úradník bol konzultovaný? Znamená to, že sa s ním niečo skonzultovalo?

Heslá:

konzultovať, úradník bol konzultovaný

Odpoveď:

Spojením úradník bol konzultovaný sa vyjadruje trpný rod. Na rozdiel od spojenia úradník konzultoval, v ktorom je úradník pôvodcom deja (konzultácie), v spojení úradník bol konzultovaný  je úradník patiensom deja, ktorý ho zasahuje (iní konzultovali o ňom), vyjadruje sa ním, že úradník bol predmetom konzultácie, konzultovalo sa o úradníkovi. Spojenie úradník bol konzultovaný teda nie je synonymom spojenia úradník konzultoval, ale významovo sa zhoduje so spojením o úradníkovi sa konzultovalo.

 

            Spojenie úradník bol konzultovaný je z jazykovej stránky neštandardné, lebo sloveso konzultovať sa zvyčajne nepoužíva s osobami. Za vhodnejšie považujeme spojenia o úradníkovi sa konzultovalo, o úradníkovi konzultovali alebo voľba úradníka sa konzultovala, postup úradníka sa konzultoval a pod. 


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu konzultovať