Otázka:

Správne je spojenie jednosto eur alebo sto eur? V škole sme sa kedysi učili, že na poštové poukážky sa píše jednosto.

Heslá:

sto, jednosto

Odpoveď:

Podobu číslovky jednosto neuvádzajú ani Pravidlá slovenského pravopisu, ani Krátky slovník slovenského jazyka, ba ani starší Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968). Je však pravda, že na základných školách sa v rámci vyučovania slovenského jazyka preberala aj otázka písania čísloviek do poštových poukážok a v tejto súvislosti sa uvádzal aj výraz jednosto. Táto podoba sa na označenie čísla 100 občas používa v peňažnom styku, napríklad pri vypĺňaní poštových poukážok, s odôvodnením, aby sa údajne obmedzili možnosti podvodu. Tento argument  však vecne neobstojí, lebo pri vypĺňaní sa peňažná suma píše s veľkým začiatočným písmenom, takže pred číslovku napísanú v podobe Sto nemožno už nič doplniť.

 

            


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sto