Otázka:

Ako je správne: žiarovka svieti červeno alebo na červeno?

Heslá:

červeno, na červeno, načerveno

Odpoveď:

Skutočnosť, že žiarovka vydáva červené svetlo, možno vyjadriť spojením žiarovka svieti červeno aj žiarovka svieti načerveno (píše sa aj na červeno). Podobne pri zelenom svetle povieme žiarovka svieti zeleno alebo nazeleno (na zeleno). Príslovky červeno, načerveno, na červeno, zeleno, nazeleno, na zeleno sa v slovenčine v podobných kontextoch bežne používajú, o čom sa môžete presvedčiť napríklad aj na internete (tlačiareň svieti červeno, kontrolka svieti červeno, indikátor svieti červeno, zadné svetlo svieti červeno, kontrolka optical svieti neustále načerveno, reprák mi začal svietiť načerveno, LED dióda na ovládacom paneli svieti na červeno a pod.). 


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu červeno