Otázka:

Je správna veta Nechcel som spôsobiť hnev?

Heslá:

hnev, spôsobiť hnev, nahnevať

Odpoveď:

Keďže ste nám nenapísali, v akom kontexte chcete spojenie nechcel som spôsobiť hnev použiť, môžeme odpovedať iba všeobecne, že skutočnosť, že ste nechceli vyvolať pocit prudkého rozhorčenia, sa bežne vyjadruje spojením nechcel som (ho) nahnevať alebo nechcel som vyvolať jeho hnev. Spojenie podstatného mena hnev so slovesom spôsobiť sa v takomto význame v jazykovej praxi používa podstatne zriedkavejšie, hoci slovesá spôsobiť a vyvolať sú v spojeniach ako spôsobiť/vyvolať hádku, spôsobiť/vyvolať rozhorčenie synonymá. Slovo hnev má však okrem významu „pocit veľkého rozčúlenia, zlosti“ aj ďalší význam „spor, nepriateľstvo, hádka“ a v tomto význame sa častejšie spája so slovesom spôsobiť, napr. nechcel som spôsobiť hnev v rodine.


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hnev