Otázka:

Je správna veta Nechcel som spôsobiť hnev?

Heslá:

hnev, spôsobiť hnev, nahnevať

Odpoveď:

Keďže ste nám nenapísali, v akom kontexte chcete spojenie nechcel som spôsobiť hnev použiť, môžeme odpovedať iba všeobecne: skutočnosť, že ste nechceli vyvolať pocit prudkého rozhorčenia, sa bežne vyjadruje spojením nechcel som (ho) nahnevať alebo nechcel som vyvolať jeho hnev. Spojenie podstatného mena hnev so slovesom spôsobiť sa v takomto význame v jazykovej praxi používa podstatne zriedkavejšie, hoci slovesá spôsobiť a vyvolať sú v spojeniach ako spôsobiť/vyvolať hádku, spôsobiť/vyvolať rozhorčenie synonymá. Slovo hnev má však okrem významu „pocit veľkého rozčúlenia, zlosti“ aj ďalší význam „spor, nepriateľstvo, hádka“ a v tomto význame sa častejšie spája so slovesom spôsobiť, napr. nechcel som spôsobiť hnev v rodine.


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hnev