Otázka:

Už viackrát som počula v médiách, že niečo „hlásili do vzduchu“. Podľa mňa je to nesprávny preklad anglického spojenia „on air“.

Heslá:

hlásiť do éteru, do vzduchu, on air

Odpoveď:

Princíp šírenia rádiových vĺn je zložitý, ale fyzici ho dnes vedia presne opísať. Ustálené spojenia ako vysielať do éteru, na vlnách éteru či správa sa niesla éterom nezodpovedajú súčasnému stavu poznania. V staršom chápaní sa slovom éter nazývala látka vypĺňajúca vesmírny priestor, pomocou ktorej sa vysvetľovalo šírenie svetla, tepla a elektriny. Táto teória je už vedecky prekonaná, ale uvedené spojenia sa zachovali v takejto podobe. Pochybujeme, že by sa ustálené spojenie hlásiť do éteru dalo „zaktualizovať“ do podoby hlásiť do vzduchu. K tejto otázke by sa mohli vyjadriť fyzici. Z jazykového hľadiska súhlasíme s Vami, že môže ísť o nesprávny preklad anglického spojenia on air. Anglický výraz air má okrem významu „vzduch“ v rozličných kontextoch aj iné významy, napríklad „atmosféra“ alebo aj „vysielanie“. Spojenie on air možno do slovenčiny preložiť slovami vo vysielaní alebo vysielaný naživo. Namiesto spojenia hlásiť do vzduchu sa zrejme malo použiť spojenie hlásiť vo vysielaní (resp. v živom vysielaní) alebo iba sloveso hlásiť.


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hlásiť do éteru