Otázka:

Prečo sa sloveso odviezť (autom) vyslovuje so s, ale píše sa so z?

Heslá:

odviezť

Odpoveď:

Sloveso odviezť s významom „vezením dopraviť na iné miesto“ sa vyslovuje [odvǐesť], lebo pri výslovnosti sa uplatňuje znelostná asimilácia (spodobovanie) spoluhlások. Sloveso odviezť sa však nepíše podľa výslovnosti, ale podľa morfematického princípu s písmenom z. Podľa morfematického princípu sa v pravopise zachováva jednotná podoba morfémy (t. j. voz – voziť – viezť – odviezť).

 

Sloveso odviezť s významom „vezením dopraviť na iné miesto“ nájdete v takejto grafickej podobe aj v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. 


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odviezť