Otázka:

Ako sa správne píšu veľké a malé písmená v názvoch inštitúcií? Napríklad Vyšehrad, Vyšehradská štvorka (nemal by to byť Visegrád)? Alebo názvy výborov NR SR? A prečo sa niekedy píše Filozofická fakulta s veľkým a inokedy s malým?

Heslá:

Vyšehrad, Vyšehradská štvorka, Ústavnoprávny výbor NR SR, Zahraničný výbor NR SR, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Základná škola Dr. M. Hodžu, Gymnázium v Modre, filozofická fakulta, základná škola

Odpoveď:

 

 

Názov maďarského mesta Vyšehrad a od neho odvodené slovné spojenie Vyšehradská štvorka sú zahrnuté aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000 (s. 479) a píšu sa v podobe, ktorú ste uviedli. Názvy výborov Národnej rady SR sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Ústavnoprávny výbor NR SR, Zahraničný výbor NR SR. Názvy škôl, fakúlt, katedier, rektorátov a dekanátov vysokých škôl sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, ak sú uvedené ich plné názvy, napr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Základná škola Dr. M. Hodžu, Gymnázium v Modre. Názvy bez presného uvedenia sídla, príslušnosti k istej inštitúcii alebo miesta pôsobnosti sú všeobecné názvy a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. filozofická fakulta, základná škola.

 


Otázka z 06. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vyšehrad