Otázka:

Normálny, minúta, momentálny, európsky, organizovať, program, technika, parkovať, nealko, minerálka, káder, moderný, tombola, tigrovaný. Pochádzajú uvedené slová z angličtiny?

Heslá:

pôvod slov, normálny, minúta, momentálny, európsky, organizovať, program, technika, parkovať, nealko, minerálka, káder, moderný, tombola, tigrovaný

Odpoveď:

Pri slovách, na ktoré ste sa spytovali, sa nepociťuje anglický pôvod, lebo s výnimkou slovesa parkovať, ktoré sa k nám dostalo z francúzštiny cez angličtinu, slová, ktoré ste uviedli, nepochádzajú z angličtiny. Dostali sa k nám väčšinou z gréčtiny a z latinčiny (ale aj z iných jazykov) ešte v časoch, keď slovenčina nemala významnejšie kontakty s angličtinou. Podobným spôsobom sa mnohé slová dostali aj do angličtiny. To, že niektoré cudzie slová v slovenčine majú podobný základ a význam ako slová v angličtine, zďaleka neznamená, že ide o anglicizmy. Konkrétne slová normálny, minúta, momentálny európsky majú pôvod v latinčine, slová organizovať, program technika pochádzajú z gréčtiny, pričom slovo organizovať sa k nám dostalo cez francúzštinu. Slovo televízor má grécko-latinský pôvod, slovo alkohol pochádza z arabčiny, ale výraz nealko sa utvoril už v slovenčine. Podobne je to pri slove minerálka utvorenom zo slova minerál, ktoré sa k nám dostalo z keltčiny cez latinčinu. Z francúzštiny sme prevzali slová káder moderný, z taliančiny slovo tombola. Podstatné meno tiger, z ktorého sa v slovenčine utvorilo prídavné meno tigrovaný, má pôvod v perzštine a k nám sa dostalo cez latinčinu. Pôvod slov si môžete overiť v slovenských slovníkoch cudzích slov (napríklad aj v Slovníku cudzích slov na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).                                 

 

            


Otázka z 16. 12. 2016 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pôvod slov