Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo parser?

Heslá:

Parser, server, skener, baner, ploter, skloňovanie

Odpoveď:

Slovo parser prevzaté z angličtiny sa v slovenčine hodnotí ako slangový výraz. V odbornej práci by ste mali používať odborný termín syntaktický analyzátor. Slangový výraz parser sa v slovenčine skloňuje ako neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -er, ako je server, skener, baner, ploter a pod. Tieto podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru dub a samohláska e sa v nich zachováva. Ich špecifikom je, že v lokáli jednotného čísla majú príponu -i, t. j. na serveri, v skeneri, o ploteri atď. Podstatné meno parser má tieto pádové podoby: N parser, G (bez) parsera, D (k) parseru, A parser, L (o) parseri, I (s) parserom; v množnom čísle N parsery, G (bez) parserov, D (k) parserom, A parsery, L (o) parseroch, I (s) parsermi.


Otázka z 16. 12. 2016 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Parser