Otázka:

Doma hovoríme ide byť Veľká noc, ide byť prestávka, idem byť chorý. Kamarátka tvrdí, že to nie je správne. Má pravdu?

Heslá:

ide byť, ide byť Veľká noc, ide byť prestávka, idem byť chorý

Odpoveď:

Budúci čas od slovesa byť má podobu bude (bude Veľká noc, bude prestávka). V slovenčine sa síce sloveso ísť používa okrem iného aj ako sponové sloveso vyjadrujúce začiatočnú fázu stavu (ide noc; ide mu do plaču) a hovorovo aj ako limitné sloveso vyjadrujúce v spojení s neurčitkom iného slovesa prípravný stav pred uskutočnením deja (napr. išlo ho rozhodiť), ale konštrukcie typu ide byť Veľká noc, ide byť prestávka alebo idem byť chorý sú pre slovenčinu neprirodzené a treba ich nahradiť spojením bude Veľká noc, resp. ide Veľká noc, bude prestávka, budem chorý alebo ide na mňa chrípka.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu ide byť