Otázka:

Ako sa v slovenčine prepisujú mená z japončiny? Je správna podoba mena Yoshimitsu?

Heslá:

Yoshimitsu, Jošimicu, japončina, japonské mená

Odpoveď:

V slovenčine sa používa prepis z japončiny založený výlučne na našich morfémach. Vyznačuje sa v ňom aj dĺžka samohlások, lebo v japončine má rovnakú úlohu ako v slovenčine. Podobne sa v slovenskom prepise na rozdiel od anglického používajú písmená s mäkčeňmi š, č dž. Porovnávaciu tabuľku prepisu japonských slabík, v ktorej sa uvádza okrem japonského a slovenského prepisu na porovnanie aj anglický a ruský prepis, nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2013, s. 89). V elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu sprístupnenej na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/psp_2013.html (zvoľte si  textovú časť na čítanie), je kapitola 3.2. Japončina na s. 49.  Meno Yoshimitsu (zápis hlások písmenami shi a ts poukazuje na anglický prepis) má v slovenskom prepise podobu Jošimicu. Viac informácií o prepise z japončiny Vám môžu poskytnúť v Ústave orientalistiky SAV.                


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Yoshimitsu