Otázka:

Ako sa skloňuje mužské priezvisko Koršepa? Je správne rodina Koršepova alebo Koršepová?

Heslá:

Koršepa, rodina Koršepová

Odpoveď:

Mužské priezvisko Koršepa sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru hrdina, t. j. bez Koršepu, dám Koršepovi, navštívim Koršepu, o Koršepovi, s Koršepom. Rodinné pomenovanie utvorené od priezviska Koršepa má podobu rodina Koršepová s dlhým -á, tak ako ženské priezviská v rodine majú podobu (pani/slečna) Koršepová. Rodinné pomenovania i ženské priezviská sa síce pôvodne tvorili ako privlastňovacie prídavné mená (Koršepova rodina, Koršepova manželka, Koršepova dcéra), ale časom sa privlastňovacia funkcia pri nich prestala pociťovať. Dnes majú ženské priezviská i rodinné pomenovania predovšetkým rozlišovaciu (identifikačnú) funkciu (nepýtame sa Čia rodina? ale Ktorá rodina?) a priezvisko v rodinnom pomenovaní rodina Koršepová sa skloňuje podľa adjektívneho vzoru pekný (ako rodina Pekná). Okrem spojenia rodina Koršepová možno použiť na pomenovanie rodiny aj tvar Koršepovci, resp. spojenie rodina Koršepovcov.  

 

             


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Koršepa