Otázka:

Denne sa stretávam s anglickými názvami spoločností v podobe skratiek ako KPMG, HSBC, IBM či J&T. Ako ich mám čítať (hláskovať) – po slovensky alebo po anglicky?

Heslá:

iniciálové skratky, hláskovanie, KPMG, HSBC, IBM, J&T

Odpoveď:

V príručkách slovenského jazyka sa neuvádzajú presné pravidlá, ako sa majú v rámci slovenského jazykového prejavu hláskovať iniciálové skratky zahraničných názvov spoločností. Ak je skratka utvorená zo slovenského názvu, treba ju, prirodzene, hláskovať po slovensky (jednotlivé hlásky slovenskej abecedy spolu s ich hláskovaním sa uvádzajú na začiatku Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj na našej stránke www.juls.savba.sk). Aj iniciálové skratky utvorené z pomenovaní v cudzích jazykoch sa väčšinou hláskujú po slovensky najmä v takom prostredí, kde používatelia slovenského jazyka nie sú oboznámení s plným znením skráteného názvu, jeho pôvodom či s cudzím (predovšetkým anglickým) spôsobom hláskovania. Slovenské hláskovanie možno preto očakávať od väčšiny Slovákov aj pri čítaní skratiek KPMG či HSBC, kým v prípade skratky IBM, ktorá je na Slovensku známejšia, sa môžeme častejšie stretnúť aj s anglickým hláskovaním. Čo sa týka výslovnosti názvu slovenskej (i keď dnes už zrejme nadnárodnej) spoločnosti J&T, znak & v názve indikuje, že nejde o slovenský názov firmy a vďaka masívnej medializácii si anglickú zvukovú podobu [džej end tí] už osvojila veľká časť používateľov slovenského jazyka (často sa však stretávame aj s nesprávnym hláskovaním [dží end tí]).          

             

 

            


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu iniciálové skratky