Otázka:

Chceli by sme dať dcérke meno Nikita. Potrebujeme súhlas z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV?

Heslá:

meno Nikita, meno do matriky, meno pre dieťa, cudzie meno

Odpoveď:

Ak si chcete dať na matrike zapísať cudzie rodné meno, ktoré sa na Slovensku bežne nepoužíva, súčasná legislatíva to umožňuje, ale musíte preukázať, že takéto rodné meno v niektorej krajine (v niektorom jazyku) naozaj existuje. V zložitejších prípadoch sa rodičia obracajú na zastupiteľské úrady krajín, v ktorých sa rodné meno v danej podobe používa. Niekedy pracovníci matriky odkazujú rodičov na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, lebo v minulosti vydávalo ministerstvo vnútra zoznamy rodných mien, ktoré sa mohli zapísať na matrike, a keď nebolo meno na zozname, potrebovali rodičia vyjadrenie z nášho ústavu, že ide o slovenskú podobu mena. Dnes už úloha Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v tejto otázke nie je aktuálna, lebo, ako sme uviedli, výber mena nie je obmedzený na slovenské mená. So zápisom mena Nikita by ste na matrike nemali mať problémy ani v prípade, že tak chcete pomenovať dievčatko. Stačí sa odvolať na publikáciu Vyberte si meno pre svoje dieťa, v ktorej sa pri mene Nikita uvádza, že ide o ruské meno gréckeho pôvodu, ktoré sa používa ako mužské meno aj ako ženské meno napr. v Anglicku, v Bulharsku a v Česku.                                      


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meno Nikita