Otázka:

Volám sa Nikolov a moja matka má v dokladoch zapísané priezvisko Nikolová. Manželke však chcú zapísať do matriky priezvisko Nikolovová. Dá sa s tým niečo robiť?

Heslá:

prechyľovanie, Nikolov, Nikolovová

Odpoveď:

Ženské priezviská sa v slovenčine tvoria príponou -ová, ako napríklad Kuchár – Kuchárová, Svetlík – Svetlíková, Krajči – Krajčiová, Matejov – Matejovová, Ondrejov – Ondrejovová, Balažoviech – Balažoviechová. Ženské priezviská s príponou , resp. -a, -ia  sa tvoria iba od mužských priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena, napríklad Suchý – Suchá, Rýchly – Rýchla, Starší – Staršia. Uvedené zásady sa uplatňujú pri tvorení ženských priezvisk od domácich mužských priezvisk, ako aj od mužských priezvisk cudzieho pôvodu. Od priezviska Nikolov sa v slovenčine podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 129, bod 2.4) tvorí ženské priezvisko Nikolovová a ženské priezvisko Nikolová zodpovedá mužskému priezvisku Nikol. Otázka, či môžu na matrike prihliadnuť na skutočnosť, že Vaša matka používa priezvisko Nikolová, je legislatívna záležitosť, ktorú treba riešiť na matrike alebo na príslušnom ministerstve.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu prechyľovanie