Otázka:

Spolužiak použil v slohu spojenie oáza histórie a učiteľka mu za to znížila známku, že je to nesprávne. Mala pravdu?

Heslá:

oáza

Odpoveď:

Podstatným menom oáza sa pomenúva obývateľné miesto v púšti s vegetáciou okolo vodného zdroja. Z daného významu pramenia asociácie, ako „odlúčenosť, pokoj, osvieženie“, z ktorých vychádzajú aj lexikalizované metafory oáza pokoja či oáza ticha pomenúvajúce pokojné alebo tiché miesto v rušnom prostredí, kde si môžeme odpočinúť a načerpať sily. Spojenie oáza histórie možno prijať ako autorskú metaforu, pomenovanie miesta uprostred moderného pretechnizovaného sveta, z ktorého na nás dýcha história, napríklad V našom kaštieli nájdete oázu histórie. Keďže ste nám neposlali presné znenie vety, v ktorej Váš spolužiak toto spojenie použil, nemôžeme posúdiť, čo pani učiteľke na ňom prekážalo.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oáza