Otázka:

Ako zapíšem číslicami údaj „o pätnástej hodine“? Treba písať za číslom 15 bodku?

Heslá:

hodina, čas, o pätnástej, 15, 15:00

Odpoveď:

V spojení o 15. hodine sa za radovou číslovkou 15. (slovom pätnástej) píše bodka, lebo tak sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu píšu v slovenčine radové číslovky v číselnej podobe. Podobné časové údaje sa však bežne zapisujú v podobe o 15.00 hod.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu hodina