Otázka:

Ako mám preložiť do slovenčiny názvy amerických univerzít Princeton University, Harvard University a The University of Wisconsin?

Heslá:

Harvard University, The University of Wisconsin, Princeton University

Odpoveď:

Pri prekladaní názvov amerických univerzít treba poznať aj americké reálie, či je univerzita pomenovaná podľa mesta alebo podľa osoby. Napríklad Princeton University = Princetonská univerzita, ale Harvard University = Harvardova univerzita (podľa jej spoluzakladateľa J. Harvarda). Názov The University of Wisconsin sa prekladá ako Wisconsinská univerzita a píše sa s veľkým začiatočným písmenom, lebo je to oficiálny názov univerzity vo Wisconsine.


Otázka z 25. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Harvard University