Otázka:

V súvislosti s utečeneckou krízou sa používa aj slovo beženec. Je to vhodné a spisovné pomenovanie utečenca?

Heslá:

utečenec, beženec

Odpoveď:

Výraz ruského pôvodu beženec vnímame v slovenčine ako štylisticky príznakový. Bolo by ho možné použiť napríklad v beletrii z ruského prostredia. Štylisticky neutrálny ekvivalent slova beženec je utečenec. V článkoch o súčasnej utečeneckej kríze Vám odporúčame používať výraz utečenec.


Otázka z 25. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu utečenec