Otázka:

Je slovo nedozerný napísané správne?

Heslá:

nedozerný

Odpoveď:

Prídavné meno nedozerný  má uvedenú podobu (správnosť pravopisu slov si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 
Otázka z 19. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nedozerný