Otázka:

Čo je správne: Ideme do Kully, boli sme v Kulle alebo Ideme ku Kullovi, boli sme u Kullu? Ide o záhradníctvo s názvom Kulla.

Heslá:

Kulla

Odpoveď:

Záhradníctvo Kulla je pomenované podľa manželov Kullovcov, ktorí ho založili. V súvislosti s návštevou tohto záhradníctva môžeme povedať, že ideme do záhradníctva Kulla, boli sme v záhradníctve Kulla aj ideme ku Kullovi, boli sme u Kullu (tak ako ideme k Baťovi, boli sme u Baťu). Keďže nie každému je známy pôvod tohto názvu, podľa zakončenia ho môže považovať za podstatné meno ženského rodu a skloňovať podľa vzoru žena, čiže ideme do Kully, boli sme v Kulle (tak ako ideme do Billy, boli sme v Bille). Aj takéto vyjadrenia možno akceptovať, no v jazykovej praxi sú ojedinelé.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kulla