Otázka:

Ako je správne: bývam v Kaplnej, idem do Báhone alebo do Báhoňa?

Heslá:

Kaplna, Báhoň

Odpoveď:

Súčasný názov časti obce Báhoň je Kaplna. Na základe tvrdého zakončenia sa názov Kaplna skloňuje ako ženské podstatné meno podľa vzoru žena: do Kaplny, ku Kaplne, (vidím) Kaplnu, v Kaplne, za Kaplnou. Podoba obce Kaplná sa používala v rokoch 1920 – 1973 a 1990 – 1995. Názov obce Báhoň je mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj: do Báhoňa, k Báhoňu, (vidím) Báhoň, v Báhoni, za Báhoňom.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kaplna