Otázka:

Ako sa volá náboženská menšina v Iraku: Jazídi alebo Jezídi?

Heslá:

jazídi, jezídi, kopti, šiiti

Odpoveď:

V slovenskej všeobecnej encyklopédii Encyclopaedia Beliana (7. zv., 2013) sa v hesle Iračania medzi náboženstvami v Iraku uvádza jezidizmus. Encyklopédia zaznamenáva aj heslo jazídíja s výkladom „[arab.], aj jezídíja – tajná islamská sekta...“. Z výkladu vyplýva, že členov náboženskej menšiny v Iraku možno označovať názvom jazídi aj jezídi, čo potvrdzuje aj jazyková prax. Oba názvy sa však ako pomenovania príslušníkov náboženstva píšu s malým začiatočným písmenom (porov. kresťania, kalvíni, metodisti, kopti, hinduisti, šiiti a pod.).


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jazídi