Otázka:

Ako sa majú volať obyvatelia slovenskej dediny Hložany vo Vojvodine?

Heslá:

Hložany, Hložanec, Hložianka, Topoľčany, Turany, Margecany, Krasňany, Brodzany, Vozokany, Komárany, Piešťany, Topoľčanec, Topoľčianka, Turanec, Turianka, Margecanec, Margecianka, Krasňanec, Krasnianka, Brodzanec, Brodzianka, Vozokanec, Vozokánka, Komáranec, Komáranka, Piešťanec, Piešťanka

Odpoveď:

Od miestnych názvov s príponou -any sa mužské obyvateľské mená odvodzujú príponou -anec a ženské obyvateľské mená príponou -ianka, napr. Turany – Turanec, Turianka; Topoľčany – Topoľčanec, Topoľčianka; Margecany – Margecanec, Margecianka; Krasňany – Krasňanec, Krasnianka; Brodzany – Brodzanec, Brodzianka, tak aj Hložany – Hložanec, Hložianka. To znamená, že obyvatelia obce Hložany sa nazývajú Hložanci.

 Od názvov zakončených na -kany majú ženské obyvateľské mená zakončenie -ánka, napr. Vozokany – Vozokanec, Vozokánka. Od názvov s dlhou slabikou v slovnom základe sú ženské obyvateľské mená zakončené na -anka, napr. Komárany – Komáranec, Komáranka, Piešťany – Piešťanec, Piešťanka.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hložany