Otázka:

Ako sa píše výraz zdôrazňujúci presnosť výpovede: doslova a dopísmena alebo do slova a do písmena?

Heslá:

do slova a do písmena, doslova a dopísmena, doslova a do písmena

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) uvádza frazému, o ktorej pravopis sa zaujímate, v rámci výkladu slova písmeno ako do slova a do písmena. Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) zachytáva túto frazému vo výklade častice doslova, doslovne, a to v dvoch pravopisných podobách – doslova a dopísmena/do písmena, čiže doslova a dopísmena doslova a do písmena, a v rovnakej variantnej pravopisnej podobe sa frazéma uvádza aj vo výklade častice dopísmena, do písmena (porov. na stránke slovniky.juls.savba.sk). Spracovanie známej frazémy v Slovníku súčasného slovenského jazyka odráža početné doklady zo súčasnej jazykovej praxe, v ktorej je však naďalej dostatok dokladov aj na pôvodnú pravopisnú podobu do slova a do písmena zachytenú v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Vzhľadom na to možno všetky uvedené pravopisné varianty danej frazémy považovať za správne. 


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do slova a do písmena