Otázka:

Patria výrazy dojednanie, vyjednávanie do spisovnej slovenčiny?

Heslá:

dojednať, dojednanie, vyjednávať, vyjednávanie, rokovať, dohovárať

Odpoveď:

Slovesné podstatné meno dojednanie je odvodené od slovesa dojednať, ktoré má v slovenčine význam „jednaním ustáliť cenu“, napr. dojednať kúpu domu. V tomto význame možno sloveso dojednať i od neho odvodené slovo dojednanie považovať za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Slovesné podstatné meno vyjednávanie je odvodené od slovesa vyjednávať, ktoré nie je nespisovné, ale namiesto neho je vhodnejšie používať slovesá dohodovať, dohodovať sa, dohovárať, dohovárať sa rokovať, napr. vyjednávanie mieru –  rokovanie o mieri, vyjednávať o podmienkach zmluvy – rokovať o podmienkach zmluvy, dohovárať podmienky zmluvy. 


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dojednať