Otázka:

Je správne slovné spojenie behom hodiny?

Heslá:

behom, počas, cez, za, v priebehu

Odpoveď:

Slovo behom sa používa ako príslovka vo význame „v behu, bežiac; rýchle, chytro“, napr. pustil sa behom za ním. Vo funkcii predložky s genitívom sa namiesto slova behom používajú predložky za, cez, v, počas, v priebehu: v priebehu hodiny, počas hodiny, za hodinu; v priebehu letu, počas letu, za letu (nie behom letu); počas vyučovania, cez vyučovanie (nie behom vyučovania)


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu behom