Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Rigó?

Heslá:

priezvisko, Rigó

Odpoveď:

Mužské mená a priezviská zakončené na skloňujeme podľa vzoru chlap pridávaním pádových prípon k celému menu: Rigó – (od) Rigóa, Rigóovi, (vidím) Rigóa, (o) Rigóovi, (s) Rigóom.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu priezvisko