Otázka:

Ako sa píšu zámená on, jemu, jeho v beletrii s náboženskou tematikou?

Heslá:

on, boh, zámeno on zastupujúce Boha

Odpoveď:

Tvary osobných zámen on vzťahujúce sa na Boha alebo Ježiša Krista sa v katolíckej spisbe píšu najčastejšie s malým začiatočným písmenom, v evanjelickej literatúre sa ustálene píšu s veľkým začiatočným písmenom. V beletrii odporúčame uplatniť prvý spôsob.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu on