Otázka:

V médiách a internetovom prostredí sú časté vyjadrenia typu: návštevníci mali možnosť zhliadnuť kvalitný film, zhliadnutie videa na internete, počet zhliadnutí fotografie na internete. Sú slová zhliadnuť, zhliadnutie správne?

Heslá:

zhliadnuť, zhliadnutie

Odpoveď:

Používanie slovesa zhliadnuť vo význame „zrakom preskúmať, prezrieť (si), pozrieť (si)“ je ovplyvnené českým slovom zhlédnout.

Sloveso zhliadnuť zachytáva iba starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) a Synonymický slovník slovenčiny (2004) ako knižný zastaraný výraz vo význame „zbadať, uvidieť, zazrieť“, napr. v obloku zhliadol známu tvár. V súvislosti s pozeraním filmov, videí, fotografií a pod. hovoríme o sledovaní, pozeraní, prezeraní a v prípade ukončeného deja o pozretí, prezretí (filmu, videa, fotografií).


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zhliadnuť