Otázka:

V médiách a internetovom prostredí sú časté vyjadrenia návštevníci mali možnosť zhliadnuť kvalitný film, zhliadnutie videa na internete, počet zhliadnutí fotografie na internete. Je správne, ak sa na sledovanie filmov, videí či fotografií používajú slová zhliadnuť, zhliadnutie?

Heslá:

zhliadnuť, zhliadnutie

Odpoveď:

Používanie slovesa zhliadnuť vo význame „zrakom preskúmať, prezrieť (si), pozrieť (si)“ je ovplyvnené českým slovesom zhlédnout. Sloveso zhliadnuť zachytáva iba starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) a Synonymický slovník slovenčiny (2004) ako knižný zastaraný výraz vo význame „zbadať, uvidieť, zazrieť“, napr. v obloku zhliadol známu tvár. V súvislosti s pozeraním filmov, videí, fotografií a pod. hovoríme o sledovaní, pozeraní, prezeraní a v prípade ukončeného deja o pozretí, prezretí (filmu, videa, fotografií).


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zhliadnuť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku