Otázka:

Je výraz šporťák označujúci športového redaktora spisovný?

Heslá:

šporťák, športiak

Odpoveď:

Za spisovný ekvivalent slangového výrazu šporťák možno označiť výraz športový redaktor. Treba však pripomenúť, že slovom šporťák sa – takisto slangovo – ustálene pomenúva športový automobil, prípadne detský športový kočík. Jeho hovorovým variantom je slovo športiak, napr. Zaparkoval športiak a vypol motor.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šporťák