Otázka:

Je správne nakupovali o stošesť alebo nakupovali ostošesť?

Heslá:

ostošesť, o stošesť

Odpoveď:

Príslovka ostošesť sa píše ako jedno slovo. Pravopisne správne je teda nakupovali ostošesť.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ostošesť